„De Pieterberg”

Welkom op de website van „De Pieterberg” in Westerbork.

„De Pieterberg” is aan het begin van de jaren veertig gebouwd. Het kamp werd gebruikt om een groep mannen van de Nederlandsche Arbeidsdienst te huisvesten. Tegen het eind van de oorlog werd „De Pieterberg” gebruikt als gevangenenkamp, en na de oorlog werden er veroordeelde NSB-leden opgesloten.

Van 1951 tot 1962 was „De Pieterberg” een woonoord voor Molukse gezinnen. In 1951 zijn veel instellingen die eigendom waren van het rijk omgebouwd tot dergelijke woonoorden, en „De Pieterberg” was er één van. De bedoeling was dat de Molukkers na korte tijd naar Indonesië zouden terugkeren. Begin jaren zestig was het inmiddels wel duidelijk dat dat niet zou gebeuren, en werden de bewoners van de woonkampen verplaatst naar woonwijken.

De Pieterberg
Prentbriefkaart, ca. 1965. Coll. auteur.

Na het vertrek van de Molukkers werd de gemeente Westerbork eigenaar van het terrein van „De Pieterberg”. Een Rotterdamse exploitatiemaatschappij, Ostoerio, kreeg „De Pieterberg” in dertigjarige erfpacht en verbouwde de barakken tot vakantiewoningen. Dhr. Pardoen uit Utrecht werd aangesteld als beheerder.

In 1969 trok Ostoerio zich terug en kwam de exploitatie in handen van dhr. en mevr. Pardoen. Vanwege gezondheidsproblemen moest dhr. Pardoen er na 1977 mee stoppen. Hij overleed op 24 januari 1978, enkele weken na de overdracht (op 1 januari 1978) aan zijn dochter en schoonzoon, dhr. en mevr. van Kampen.

In 1985 werden dhr. en mevr. van Zantvoort de laatste eigenaar van het vakantiecentrum „De Pieterberg”. De erfpacht verliep in 1992. „De Pieterberg” werd toen al enkele jaren gebruikt voor de opvang van asielzoekers. Dat duurde nog tot 1994, daarna sloot „De Pieterberg” voorgoed.

In 1996 werden de gebouwen gesloopt, en in 1998 werden op het terrein van „De Pieterberg” vrijstaande woningen gebouwd.

Opmerkingen, vragen, suggesties, aanvullingen? Laat een bericht achter in het gastenboek.